Naši svatí

Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření. Připomeňme si, co nám o tom říká např. první Františkův životopisec Tomáš Celano: „Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů. Proto se nelze divit, že ho Kristova láska učinila ještě víc...

Svatá Klára

Svatá Klára se zřekla vznešeného domova, aby celým srdcem přilnula k chudému Kristu. Její příklad již 800 let inspiruje věřící po celém světě. 

Klára se narodila v roce 1193/94 ve šlechtické rodině v Assisi. Během dospívání odmítla nabídku k sňatku; namísto toho ve svém...

Svatý Ludvík IX.


Narodil se 25. 4. 1215 v Poissy jako syn francouzského krále Ludvíka VIII. a Blanky Kastilské. Tato františkánská terciářka, přestože ho vroucně milovala, už v dětství mu opakovala, že než zraněného těžkým hříchem, raději by ho viděla mrtvého. Říká se však o něm, že...

Svatá Alžběta Uherská


Narodila se v roce 1207 jako dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy, jež byla sestrou Hedviky (sv. s pam. 16. 10.). Místo narození Alžběty je sporné. (U nás) Na Slovensku i v Čechách se traduje, že jím byl hrad Prešpurk (Pressburg), dnešní Bratislava, tehdy významné...

Svatá Markéta z Cortony


Narodila se v roce 1247 ve vesnici Lavino v Toskánsku, asi necelých 20 km od Cortony. V sedmi letech ztratila matku a otec, který patřil mezi chudší sedláky, se do dvou let znovu oženil. Dívka s macechou se téměř nesnášely. Zamlklá Markéta vyrostla ve svůdně krásnou ženu a pro špatné...

Svatý Antonín z PadovySvatý Antonín, kterého papež Lev XIII. nazval „světcem celého světa“, se narodil v Lisabonu v Portugalsku o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1195. Jeho otec Martin byl rytíř. Matka se jmenovala Marie a pocházela ze šlechtické rodiny. Při křtu dostal jméno Ferdinand. V dětství...

Blahoslavený Carlo Acutis

Blahoslavený Carlo Acutis v mnoha ohledech nevyčníval mezi svými vrstevníky: miloval společnost lidí, hry s míčem i studium. “Avšak objevil velkého přítele, Ježíše.” “A o tento vzácný poklad se chtěl podělit se všemi. (…) Jak? Skrze to, co mu bylo nejmilejší, informatiku.”

Carlo...