Sv. František
Sv. František

Sekulární františkánský řád – terciáři Sušice

Pokoj a dobro!

Milí bratři a sestry, vítejte na stránkách Místního bratrského společenství Sekulárního františkánského řádu v Sušici.


Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vzniknout hnutí obnovy, zahrnujícího ty, kteří nemohli vstoupit do takzvaného prvního (mužského) či druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí, žijících ve světě, vešlo do historie pod názvem Třetí řád sv. Františka. Nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ).

Aktuální informace

Formace

Srdečně zveme na terciářské setkáníve středu
24. dubna od 19:00 hodin v klášterním refektáři zaměřené
na františkánskou spiritualitu.

Pozvánka na rekolekci "MBS SFŘ – Praha, sv. Josef" v Sušici

Terciáři z Prahy srdečně zvou na rekolekci, která proběhne v klášteře v Sušici a to od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna 2024. Rekolekci na téma "Slepý žebrák Bartimaios (Mk 10,46-52)" povede P. Pavel Jelínek. Začíná se v pátek v 18:30 mší svatou v klášterním kostele. Další program je v přiloženém dokumentu. Můžete se zúčastnit jakékoli části programu.

Oblastní Františkánská pouť na Svatou Horu

Srdečně zveme na Oblastní Františkánskou pouť na Svatou Horu, která se koná 8.5.2024. Pouť bude zahájena v 10:00 mší svatou, kterou bude celebrovat P. Šebestián Smrčina OFM. Dále bude následovat přednáška, oběd z vlastních zásob a na závěr Františkánský růženec. Celý program pouti naleznete na přiloženém plakátu.

Setkání Františkánské rodiny - klášter Zásmuky

Národní rada srdečně zve všechny členy SFŘ a přátele sv. Františka na setkání Františkánské rodiny, které se koná na oslavu stigmatizace sv. Františka od 10. do 12. května 2024 v klášteře v Zásmukách. Všechny informace k pouti naleznete na přiloženém plakátu.

Pozvánky na společné akce

23. 4. 2024

24. 4. 2024

Formace

Srdečně zveme na terciářské setkáníve středu
24. dubna od 19:00 hodin v klášterním refektáři zaměřené
na františkánskou spiritualitu.

8. 5. 2024

Adorace

Srdečně zveme na tichou adoraci s terciáři ve středu
8. května od 19:30 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie.